Heegderweg 33, 3888 MC Uddel

maandag t/m zaterdag 10:00 - 19:00

WhatsApp: 0622058133

Bel ons: 0622058133

Privacy- en cookieverklaring

Het onderstaande privacybeleid is van toepassing op alle sitebezoeken, transacties en overeenkomsten met Krygsman IT, Heegderweg 33, 3888 MC Uddel
Versie: 1 mei 2018 – 1.0
Wij respecteren de privacy van de bezoekers van onze website en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Hoe wij dit precies doen, en welke persoonsgegevens wij van u verzamelen voor welke doeleinden, kunt u hieronder lezen.
Het gebruik van persoonsgegevens
Bij het gebruiken van onze website www.krygsmanit.nl verkrijgen wij bepaalde gegevens van u. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven, in het kader van de door u gevraagde dienst (bijvoorbeeld via het contactformulier of voor het aanmaken van een account), of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. Wij zullen uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken, tenzij u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven of wij dit op grond van de wet of de overeenkomst mogen of moeten doen.
Doeleinden van gebruik
Om u optimaal van dienst te kunnen zijn, is het nodig dat Krygsman IT in bepaalde gevallen uw persoonsgegevens opslaat. Krygsman IT gebruikt uw persoonsgegevens voor:
Een voorbeeld: Voor het verzenden van de nieuwsbrief (doel) verwerken wij uw geslacht, achternaam en e-mailadres (soort gegevens). Deze gegevens verwerken wij alleen als u ons daar toestemming toe heeft gegeven(rechtsgrond). Deze gegevens zullen wij bewaren totdat u zich afmeldt voor de nieuwsbrief of maximaal 1 jaar nadat wij u voor het laatst een nieuwsbrief hebben toegezonden(bewaartermijn).
 • de uitvoering van overeenkomsten, transacties en diensten; Hiervoor verwerken wij uw naam, adresgegevens, telefoonnummer en emailadres. Deze gegevens verwerken wij alleen als u ons daar toestemming voor heeft gegeven. Deze gegevens zullen wij bewaren totdat u aangeeft uit het systeem gehaald te willen worden. Dit doen wij zodat bij een toekomstige transacties we snel uw gegevens beschikbaar hebben en bovendien dat we de transactiegeschiedenis kunnen raadplegen indien nodig.
 • relatiebeheer, waaronder het opnemen van contact met u indien u hierom verzoekt; Hiervoor verwerken wij uw naam, adresgegevens, telefoonnummer, emailadres. Deze gegevens verwerken wij alleen als u ons daar toestemming voor heeft gegeven. Deze gegevens zullen wij bewaren totdat u aangeeft uit het systeem gehaald te willen worden. Dit doen wij zodat wij een transactiegeschiedenis kunnen bijhouden en u zich niet telkens opnieuw bij ons hoeft aan te melden als klant.
 • het verkrijgen van inzicht in het gebruik van onze website; Hiervoor verwerken wij uw ipadres, de datum en tijd van uw bezoek. Deze gegevens blijven beschikbaar en worden geanonimiseerd verwerkt.
 • zo nodig het achterhalen van onrechtmatige gedragingen met betrekking tot Krygsman IT, haar relaties en haar medewerkers;
 • het verzenden van de nieuwsbrief. Hiervoor verwerken wij uw naam en emailadres. We verwerken deze gegevens uitsluitend na toestemming van u. Deze gegevens blijven bewaard totdat u zich afmeld voor de nieuwsbrief. U kunt dit bij iedere nieuwsbrief aangeven.


Omschrijving van de persoonsgegevens
Voor bovengenoemde doeleinden zullen wij de volgende persoonsgegevens van u verwerken:
 • NAW-gegevens;
 • bedrijfsgegevens;
 • e-mailadres;
 • (mobiel) telefoonnummer;
 • IP-adres;
 • technische browserinformatie;
 • cookie ID;
 • klik- en surfgedrag;
 • social media account.


Bewaartermijnen
Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is om de in deze privacy- en cookieverklaring genoemde doeleinden te bereiken.
Vertrouwelijkheid & verstrekking aan derden
Wij gaan vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om. De persoonsgegevens die wij via onze website verzamelen, verstrekken wij niet aan derde partijen voor direct marketing doeleinden van deze partijen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dat u hier voorafgaande toestemming voor heeft verstrekt, dit noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst of wij dit op basis van de wet of de overeenkomst mogen of moeten doen.
Gegevensbeveiliging
Krygsman IT maakt gebruik van zorgvuldige veiligheidsprocedures voor de bescherming van de verwerkte gegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden zich onbedoeld toegang kunnen verschaffen tot deze gegevens. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens en dat de toegang tot uw persoonsgegevens afgeschermd is. Wij maken hiervoor in ieder geval gebruik van een TLS-verbinding.
Cookies
Op deze website worden cookies gebruikt de bezoekersstatistieken te analyseren. Cookies zijn kleine informatiebestandjes die bij het bezoeken van een website automatisch kunnen worden opgeslagen op of uitgelezen van uw device (waaronder een PC, tablet of smartphone). Dat gebeurt via de webbrowser op het device. De informatie die een cookie verkrijgt over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van Krygsman IT of die van een derde partij.
Op onze website worden cookies gebruikt om:
 • functionaliteiten van de website mogelijk te maken en om de website te beschermen (technische of functionele cookies);
 • het gebruik van de website te analyseren en op basis daarvan de website te verbeteren (analytische cookies);
 • om het mogelijk te maken om onze website te delen via social media (social media cookies).


Technische of functionele cookies
Het voornaamste doel van cookies is om u tijd en moeite te besparen. Als u bijvoorbeeld een webpagina aan uw persoonlijke voorkeuren aanpast of als u navigeert in een website, worden dankzij cookies de gekozen instellingen en voorkeuren onthouden voor toekomstig gebruik. Wanneer u de website later weer bezoekt, kunnen de eerder ingevoerde gegevens worden opgehaald door de cookies, waardoor u eenvoudig weer de mogelijkheden van de website kunt gebruiken zoals u die eerder hebt ingesteld. Wij gebruiken de volgende technische cookies:
Analytische cookies
Daarnaast worden er op deze websitecookies gebruikt voor het bijhouden van statistieken, zodat wij inzicht kunnen krijgen in het gebruik van onze website en de effectiviteit van onze campagnes. Wij gebruiken de volgende analytische cookies: Google Analytics
In- en uitschakelen van cookies
U kunt kiezen of u cookies wel of niet accepteert. Bij de meeste browsers worden cookies automatisch geaccepteerd, maar meestal kunt u de instellingen van uw browser zodanig wijzigen dat cookies desgewenst niet worden geaccepteerd (bekijk uw browser hulppagina voor exacte instructies). Als u ervoor kiest om cookies niet te accepteren, kunt u mogelijk niet volledig gebruikmaken van interactieve mogelijkheden van deze website of andere websites die u bezoekt.
Verwijderen van cookies
De meeste cookies hebben een houdbaarheidsdatum. Dat betekent dat ze na een bepaalde periode automatisch verlopen en geen gegevens van uw site-bezoek meer registreren. U kunt er ook voor kiezen de cookies handmatig te verwijderen voordat de houdbaarheidsdatum is verstreken. Voor meer informatie hierover, kunt u de handleiding van uw browser raadplegen.
Links naar andere websites van derden
Onze internetpagina’s bevatten links naar andere websites. Deze privacy- en cookieverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u dan ook aan om de privacy policy van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.
Uw wettelijke rechten
Als u vragen heeft of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen. Dit kunt u doen door contact met ons op te nemen via WhatsApp op 0622058133, ons een e-mail te sturen via [email protected], of door telefonisch contact met ons op te nemen via 0622058133 op maandag tot en met zaterdag tussen 10.00 en 19:00 uur.
U heeft de volgende rechten:
 • uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen;
 • inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben;
 • het laten corrigeren van fouten;
 • het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens;
 • intrekken van toestemming;
 • bezwaar maken tegen een bepaald gebruik;
 • overdraagbaarheid van gegevens.
Let op dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.
Wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring
Wij behouden ons het recht voor om deze privacy- en cookieverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Het verdient dan ook aanbeveling om deze policy geregeld te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.
Contactgegevens
Krygsman IT
Heegderweg 33
3888MC Uddel
Kvk: 69394547
Autoriteit Persoonsgegevens
Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.